Interaktívna tabuľa v materskej škole

          "Vzdelávanie sa stáva hrou s Interaktívnou tabuľou."

            ABC Materská škola - interaktívny program: Dieťa a nový svet: " Pozri, čo ja dokážem."

DIEŤA A SVET

"Pozri, čo ja dokážem."

VIDEO NÁVODY
video návod interaktívna tabuľa
VIDEO PRÍBEHY

video príbeh na interaktívnu tabuľu

PRAC. LISTY
pracovné listy na interaktívnu tabuľu
AKTÍVNE HRY

D

NÁVŠTEVY
986104
ZOO na výlete - zvieratká sa predstavujú

Video farebný príbeh o exotických zvieratkách s využitím na Interaktívnej tabuli. 

Ako sa zvieratká zo ZOO prišli deťom predstaviť a povedať im, v čom je každé z nich výnimočné.

Poznávame, rozlišujeme a určujeme niektoré exotické zvieratá – zebra, tiger, lev, slon, kengura, opica, pštros, nosorožec, ťava, žirafa.

Rozvíjame reč, logické myslenie, dopĺňame slovnú zásobu detí, oboznamujeme sa s priestorovou predstavivosťou, počítame, porovnávame, určujeme...

Zopakujme si:
Odkiaľ boli zvieratká? Aký dopravným prostriedkom išli? Ktoré zvieratká boli v autobuse? Koľko bolo všetkých zvieratiek? 
Ktoré zvieratko má čiernobiele pruhy? Kto má najdlhší krk? Kto má najväčšie uši? Kto nosí vo vaku mláďatko? Ktoré zviera má silný rev a veľkú hrivu? Kto ma rád banány? Kto je veľká mačka? Kto si ukrýva hlavu do piesku? Ktoré zvieratko má dva hrby?
Skús povedať, kto je najväčší, kto najmenší, kto najvyšší, kto najširší?


Video farebný príbeh - Lesné zvieratká

Video farebný príbeh o zvieratkách s využitím na Interaktívnej tabuli. 
Chránime les a poznávame, rozlišujeme, určujeme lesné zvieratá: medveď, vlk, líška, jeleň, srnka, diviak, zajac, jež, myš, sova.
Rozvíjame reč, dopĺňame slovnú zásobu detí, oboznamujeme sa s priestorovou predstavivosťou, počítame, určujeme farby...

Pracovné listy na stolík pre detičky nájdete v GUĽôČKE jún 2014/23 - Lesné zvieratká - Chránime les.

Zopakujme si:
Ktoré zvieratká bývali v lese? Koľko bolo všetkých zvieratiek? Prečo chceli odísť zvieratká z lesa? Aké odpadky nechali ľudia v lese? Ktoré zvieratko stojí za ktorým? Akej farby mali zvieratká batôžky? Ktoré zvieratká mali červené batôžky, ktoré zelené a ktoré modré? Ako sa zvieratká rozcvičovali? Kto ťahal voz s odpadkami? Ktoré zvieratká sedeli na voze? Čo si kúpili zvieratká za odmenu? Čo dostali zvieratká od uja horára?

Knihovňa obrázkov

Obrázky na Interaktívnu tabuľu

knihovňa obrázkov interaktívna tabuľa

Angličtina pre deti

Učíme sa po anglicky, obrázkom aj foneticky

angličtina pre deti

© 2014 Copyright ABC Materské školy   www.abcmaterskeskoly.sk